Ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính trung ương

nguyen-ba-thanh

Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương với các Trưởng ban là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ.

Ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị cũng ban hành các quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Bá Thanh (59 tuổi), quê TP.Đà Nẵng, trình độ học vấn Tiến sĩ. Hiện ông đang là Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh (trái) và ông Vương Đình Huệ.

Ông Thanh là người nổi tiếng “nói đi đôi với làm”. Sự phát triển của TP.Đà Nẵng hiện nay có rất nhiều dấu ấn của ông với những quyết định đột phát, những hành động thực tế, quyết liệt. Còn ông Vương Đình Huệ (55 tuổi), quê quán Nghệ An, học hàm, học vị Giáo sư – Tiến sĩ. Hiện ông là Ủy viên trung ương Đảng, đang giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Lập lại Ban Nội chính Trung ương, thực hiện chức năng một ban đảng và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lập ban nội chính ở các tỉnh ủy, thành ủy, giao Bộ Chính trị quyết định cụ thể. Quyết định này thể hiện quyết tâm mới của Đảng về phòng chống tham nhũng.